Kunsten in 1918 en de jaren nadien

WOI

Ruim vier jaar heeft deze hel geduurd. Velen zijn gestorven, anderen zijn onherstelbaar getraumatiseerd. Waar nauwelijks over werd gesproken, werd uitgedrukt in beeldende kunst, literatuur, muziek en theater. Sommige kunstenaars vluchtten weg van alle ellende en verlangden naar de belle époque. Hierdoor ontstonden stijlen als het surrealisme en de art deco. Anderen toonden de rauwe en nietsontziende beelden uit de verschrikkelijke oorlog en wilden niet meer herinnerd worden aan traditionele stijlen.

Deze cursus staat stil bij de gevolgen van de Groote Oorlog voor kunstenaars in Frankrijk, België, Duitsland en Oostenrijk.

Bestaat er nog kunst na de apocalyps? Dat is een vraag die veel kunstenaars zich stelden nadat de kanonnen waren gestopt met bulderen en een horror vacui dreigde. Sommigen beantwoordden die vraag ontkennend, denk bijvoorbeeld aan de dadaïsten, anderen vonden dat het juist de taak was van de literatuur om verslag te doen van deze gruwel of zelfs om te proberen deze te duiden. Weer anderen zagen het als hun plicht om te zorgen voor een lichte noot om de broodnodige afleiding te bieden. Hoe dan ook, de pennen bleven in beroering. Virginia Woolf experimenteerde met het modernisme, P. G. Wodehouse liet het Engeland van net vóór de Eerste wereldoorlog komisch herleven met zijn door en door stiff upper lip butler Jeeves. In Duitsland, dat de oorlog had verloren, leverde Tucholsky messcherpe satirische kritiek en Erich Kästner zijn enige volwassenenroman, Fabian. In Frankrijk was Proust eindelijk aan het einde van zijn zoektocht gekomen en kon Apollinaire zich erop beroemen dat hij een schedellichting had overleefd. Paul van Ostaijen keerde zich steeds meer af van de traditionele literatuur en evolueerde naar een steeds vrijere typografie en bladspiegel. De inhoud van Ungaretti’s poëzie zou zich blijvend concentreren op de mysteries van het menselijke bestaan.

  • 15/05/2018, 22/05/2018

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 24,00 / 19,00 / 18,00 / 17,00
  • Locatie: Raadhuis
  • 40 plaatsen
  • Begeleiding: mevr. Karin Haanappel & Martine Kouwenhoven