1918, het laatste oorlogsjaar

WOI

Na de overgave van het door revoluties geteisterde Rusland, probeerden de Duitsers een ultieme doorbraak te forceren aan het westelijk front. Hun voorjaarsoffensief, zorgvuldig voorbereid door het duo Hindenburg en Ludendorff, moest de centrale mogendheden de eindoverwinning opleveren na vier jaar helse strijd. Deze doorbraak mocht niet mislukken, aangezien er een miljoenenleger van de Amerikanen onderweg was. De VS had namelijk haar neutraliteitsstatuut overboord gegooid en resoluut besloten om deel te nemen aan de geallieerde zijde.

Aanvankelijk was het Duitse Lenteoffensief, ook wel Kaiserschlacht genoemd, een groot succes. Parijs werd ei zo na veroverd en ook in de Westhoek kregen zowel de Belgen, de Fransen als de Britten het hard te verduren. In de zomer van 1918 keerde het tij en ontplooiden de geallieerden tal van succesvolle offensieven die het Duitse leger deden wankelen. Mede door de gebrekkige bevoorrading, de toenemende oorlogsmoeheid en muiterij, de besluiteloosheid van de legertop en de machteloosheid van de politici waren de Duitse overwinningskansen voor goed vervlogen. Ook de andere centrale mogendheden hielden het voor bekeken. Op 11 november 1918 viel het doek en was er eindelijk opnieuw vrede in Europa. Alleen in de brousse van Duits-Oost-Afrika ging de oorlog nog even onverstoord verder. Van snelle communicatie was in die tijd immers nog geen sprake!

Rik Blervacq studeerde moderne geschiedenis en culturele studies. Hij is als leraar geschiedenis verbonden aan WICO Campus St.-Jozef in Lommel.

Deze cursus over de Eerste Wereldoorlog kadert in een ruimer project dat gespreid wordt over een aantal jaren (2014-2019). Deze cursus behandelt vooral de gebeurtenissen tijdens het oorlogsjaar 1918. In 2019 zullen de vredesbesprekingen in Versailles alsook de nasleep van WO I uitgebreid aan bod komen.

  • 08/05/2018

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 12,00 / 9,50 / 9,00 / 8,50
  • Locatie: Raadhuis
  • 80 plaatsen
  • Begeleiding: dhr. Rik Blervacq