De katharen

Ketters of graalhoeders?

Tegenwoordig zien we weer een grote interesse in de katharen. De moderne religieuze mens blijkt duidelijk geïntrigeerd door deze gnostische en individuele vorm van het christendom. Alles beter dan de kerk, lijkt het wel! Maar wat weten we nu echt van de katharen? Wat is feit en wat is fictie?

De Vlaamse graven in de 12de eeuw wisten het wel. Zij schonken bezittingen aan de tempeliers, vervolgden de katharen en gaven de opdracht tot het schrijven van de eerste graalroman. Volgens hen zijn de katharen dus verfoeilijke ketters, de nobele tempeliers beschermers van het heilige graf in Jeruzalem en de graalridders zoekers naar het geheim van de opgestane Christus. Maar hoe zit het dan met de beweringen uit de vele moderne esoterisch-populaire literatuur dat de katharen de graalhoeders zouden zijn en dat de tempeliers in Jeruzalem de graal hebben gevonden?

Om op deze vragen een antwoord te vinden, gaat John Van Schaik terug naar de geschiedenis van de katharen. Hij bespreekt wie zij echt waren en wat hun leer inhield. Daarbij maakt hij gebruik van de kathaarse geschriften zelf en van de inquisitieverslagen. Het beeld dat hieruit voortkomt, is geheel anders dan het neo-katharisme, het beeld dat er vandaag de dag over hen bestaat. De docent gaat ook in gesprek met de cursisten rond de vragen wat daar dan nog origineel aan is en wat fictie en waarom dit de mensen tegenwoordig zo aanspreekt.

  • 12/04/2018, 13/04/2018

    9:30u - 16:30u
  • Prijs: 64,00 / 51,00 / 48,00 / 45,00

    broodmaaltijd inbegrepen
  • Locatie: Raadhuis
  • i.s.m. Amarant
  • 40 plaatsen
  • Begeleiding: dhr. John Van Schaik