Ignaas Devisch

Rusteloosheid. Pleidooi voor een mateloos leven

We werken minder, maar we hebben meer te doen. We hebben meer vrije tijd, maar we slapen minder. Terwijl we klagen over de drukte, de gejaagdheid en dreigende burn-outs, plannen we onze dagen vol. Kortom, onze tijd wordt obees; we proppen alles vol en zijn niet langer in staat om te lummelen of werkelijk niets te doen.

Wie denkt dat rusteloosheid een ziekte is van deze tijd, heeft het mis. Al eeuwenlang zoekt de mens een uitweg voor een probleem dat hij zelf veroorzaakt: een te vol leven. Maar is die rusteloosheid werkelijk een probleem, of is het juist één van onze voornaamste drijfveren? “Passie, creativiteit en verlangen bestaan bij gratie van ongedurigheid”, aldus filosoof en medicus Ignaas Devisch.

In weerwil van alle pleidooien om te vertragen en de roep om spiritualiteit en ascese, breekt zijn boek en deze lezing een lans voor de positieve kanten van een mateloos leven.

Ignaas Devisch is hoogleraar ethiek, filosofie en medische filosofie. Hij is verbonden aan de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool en publiceert op het terrein van de sociale, medische en politieke filosofie.

  • 20/03/2018

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 12,00 / 9,50 / 9,00 / 8,50
  • Locatie: Raadhuis
  • i.s.m. huisvandeMens en HVV Noord-Limburg
  • 80 plaatsen
  • Begeleiding: dhr. Ignaas Devisch